Sarajevo god.
 
 
Nalaz i mišljenje
eksplicira zapažanja i zakljucke vještaka vezano za oznaceni predmet vještacenja i on je dokaz, logicki oblik postupka u dokazivanju uz navodenje razloga i argumenata za odredenu tvrdnju na osnovu zakona, propisa, pravila struke, iskustva i vještine. O njemu se raspravlja i pogrešno ga je poimati premisom npr. u obligaciji, presudi Suda isl.

 


Vještačenje kao pojam je veoma prisutan, ali isto tako nepoznat. Zabrinjava uočeno nepoznavanje i površnost, i kod onih koji bi s obzirom na dužnosti koje obavljaju morali to znati. Razlog je i u ćinjenici da je veoma malo publikacija o toj oblasti.

Otud motiv i poticaj da se ovom prilikom iznsu stečena saznanja, te da doprinos razvoju teorije i prakse vještačenja u oblasti građevinarstva.

Naručit efekat se očekuje u doprinosu da komunikacija izmedu korisnika usluge i vještaka bude kvalitetnija.

Materiju determiniraju stručne aplikacije, pravila struke i vještine pa se valjano može poimati jedino uz stručnu kompetentnost , ali ce biti koncipirana i obrazložena tako, koliko je maksimalmo moguće, da je jasna i precizna za dostatno poimanje i onim koji nemaju stručno znanje.