Sarajevo god.
 
 

 

 
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Kada je riječ o procjeni vrijednosti nekretnina može se reći da se radi u razne svrhe.

Na primjer:

  • zasnivanje založnog prava
  • kupoprodajne transakcije
  • investicijske odluke i feasibility studije

O zapaženim činjenicama, provedenom postupku procjenjivanja i zaključnom mišljenju obićno se izrađuje pismeni ELABORAT (izvještaj).

Metodološki pristup, forma i razina sondiranja problematike determinirani su postavljenim zadatkom i predvidenim troškovima.

ELABORAT

Elaborat sadrži najmanje tri segmenta:

1. Identifikacija i interpretacija nekretnine koja se procjenjuje
Podrazumjeva elaboriranje stanja nekretnine tekstualno, fotografijama i tehničkim crtežima.

2. Procjena
Podrzumjeva provodenje postupka po odabranoj metodologiji u skladu sa opšte prihvaćenim procjenjivačkim standardima.

3. Zaključak i mišljenje

ELABORACIONI MODEL

Primjenjuje se sistem kao determinisan oblik , odnosno metodološki postupak zaključivanja uz istovremeno primjenjeni analitički i sintetički metod u granicama stručnog i iskustvenog kolikuma autora.


ELEMENTI ELABORACIONE STRUKTURE:

•  element pozicije,
•  element karaktera i funkcije: građevinska vrijednost (građevinski elementi, uređaji, instalacije, oprema i priključci na komunalne objekte i mreže), uređenje gradskog građevinskog zemljišta (pripremanje i opremanje, naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.
•  element empirijskih i statističkih pokazatelja: tržišne okolnosti

POSTUPAK PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE OBUHVATA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

  • obilazak procjenjivane nekretnine;
  • razgovor sa licima koja su upoznata sa predmetnom nekretninom;
  • razgledanje raspoložive dokumentacije;
  • prikupljanje informacija vezano za troškove izgradnje, trgovinu nekretninama, te interes za kupovinu i iznajmljivanje na konkretnom području;
  • razmatranje tradicionalnih matoda izračunavanja vrijednosti nekretnina naručito sa aspekta uticajnih parametara pozitivnog i negativnog karaktera sa ciljem da se procjeni tržišna vrijednost predmetne nekretnine.


Kada je riječ o tržištima u nastajanju i okolnostima gdje nema publikovanih parametara-egzaktnih statističkih pokatzatelja koji se koriste u postupku procjene, u elaboriranju koeficijent tolerancije je opravdano visok.

Dobivene procijenjene vrijednosti striktno treba poimati u duhu obrazloženja iz elaborata koji se ne može koristiti u ne naznačene svrhe.